Nasza działalność obejmuje kompleksowe świadczenie usług w zakresie:

Księgowości, w tym m.in.:

  • prowadzenie księgi handlowej, księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • rozliczanie podatków dochodowych, VAT i innych;
  • reprezentowanie podatnika w sporach z Urzędem Skarbowym i ZUS,
  • przeglądy ewidencji księgowej i podatkowej za minione okresy.

Obsługi kadrowo – płacowej, w tym m.in.:

  • prowadzenie ewidencji i dokumentacji zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
  • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem;
  • naliczanie wynagrodzeń oraz rozliczenia z ZUS-em i Urzędem Skarbowym.

Innych usług księgowo-podatkowych dopasowanych do potrzeb naszych Klientów.

Nasze wynagrodzenie ustalamy indywidualnie, po zapoznaniu się z oczekiwaniami Klientów. Wysokość opłat uzależniona jest od specyfiki działalności firmy zlecającej usługę a przede wszystkim od średniej ilości dokumentów księgowych w okresie rozliczeniowym oraz ilości zatrudnionych pracowników.